THE RIGHT TO HEALTHCARE IN THE ERA OF COVID-19: FROM RIGOR TO DEBATE

© 2022 Anna Igorevna KLIMOVICH

2022 – № 1(23)


DOI: https://doi.org/10.33876/2224-9680/2022-1-23/06

Citation link:

Klimovich A.I. (2022) Pravo na dostup k meditsinskoy pomoshchi v epokhu COVID-19: ot rigorizma k diskutabel’nosti [The Right to Healthcare in the Era of Covid-19: From Rigor to Debate], Meditsinskaya antropologiya i bioetika [Medical Anthropology and Bioethics], № 1(23).


Anna Igorevna Klimovich

Associate Professor of the Department of Forensic Medicine

.

Belarusian State Medical University

.

(Minsk, Republic of Belarus)

https://orcid.org/0000-0001-5555-1190

E-mail: 3117135@gmail.com


Keywords: medical law, biomedical ethics, right to health, right to access to medical care, human rights, ethics of care, ethics of justice, ethics of medical care in emergencies, COVID-19, principle of equality, principle of justice, access to healthcare resources.

Abstract: The article considers the operation of legal and ethical standards ensuring the availability of medical care in the situation of COVID-19. It presents a brief history of the emergence and consolidation the right to access to medical care at the international and international levels, shows how this right has acquired a universal character and has come to be interpreted as one of the fundamental human rights. Next, the main ethical models that currently exist in the field of medicine are highlighted: the ethics of care and the ethics of justice, then it is considered how these models entered into a state of intense dialogue in the context of COVID-19. It also determines how these models are related to the ethics of medical care in emergency situations during a pandemic. The study ends with an overview of the specifics of the implementation of the right to access to medical care during the pandemic in the Republic of Belarus.

References

Belousova, A.A. (2013) Pravo na zdorov’e v mezhdunarodnom prave: istoriya stanovleniya [The right to health in international law: the history of formation], Vestnik RUDN, seriya Yuridicheskie nauki[Bulletin of RUDN University, series Legal sciences], № 3, p. 270–277.

Belyaeva, E. V. (2019) Etika prav cheloveka i etika zaboty kak teoreticheskie osnovy konsul’tirovaniya v biomedicine [Ethics of Human Rights and Ethics of Care as Theoretical Foundations of Counseling in Biomedicine], Vedomosti prikladnoj etiki [Statements of applied ethics] Issue. 54, p. 75–83.

Chirkin, V.E. (2016) Vliyanie mezhdunarodnogo pakta ob ekonomicheskih, social’nyh i kul’turnyh pravah 1966 g. [Impact of the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights], Education and Law, № 11, p. 30–33.

Eticheskie problemy okazaniya pomoshchi v chrezvychajnyh situaciyah (2007) B.G. Judin (ed.) [Ethical Issues in Emergency Assistance], Moscow.

Jonson, G, Simonides, YA. (1994) Vseobshchaya deklaraciya prav cheloveka, 45-ya godovshchina,1948-1993 [Universal Declaration of Human Rights, 45th Anniversary, 1948-1993], Moscow: Interprax.

Hume, D. (1996) Issledovanie o principah morali [A study on the principles of morality], Moscow: Mysl.

Konstantinov, M.S. (2012) Etika zaboty v feministicheskoj politicheskoj filosofii [Ethics of care in feminist political philosophy], Politicheskaya konceptologiya [Political conceptology], № 3, p. 228–243.