ONLINE SCHOOL OF MEDICAL ANTHROPOLOGY AND BIOETHICS

© 2020 Kharitonova V.I.

2020 – № 2 (20)


For citations:

Kharitonova V.I. (2020) Shkola medicinskoj antropologii i biojetiki – onlajn [Online School of Medical Anthropology and Bioethics]. Medicinskaja antropologija i biojetika [Medical Anthropology and Bioethics], 2 (20).


About the author:

Valentina Ivanovna Kharitonova, Dr. Hist. Sc., is a Chief Research Fellow and Head of the Center for Medical Anthropology at the Mikluho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology (Moscow).

E-mail: medanthro@mail.ru


Keywords: health care, medical anthropology, bioethics, school, lecture, interactive seminar, dentistry, odontology, plastic reconstruction, history of medicine, herbal medicine, Chinese medicine, Ayurveda, mediation

Abstract. The author reviews peculiarities of the work of the international School for Medical Anthropology and Bioethics, held in online mode for the first time, for the students of Yevdokimov University for Medicine and Dentistry. The classes were organized during the pandemic, when academic teaching was exercised with the help of online broadcast. Lectures and interactive seminars offered to the students are characterized, as well as online tours. The degree of the audience’s interest in additional training in the humanities is evaluated.


References

Atlas novyh professij: Agentstvo strategicheskih iniciativ, Skolkovo. – M. 2014. – 164 s.

Buldakova YU.R. (2019). Medicinskaya antropologiya v zhanre uchebnogo po-sobiya. Medicinskaya antropologiya i bioetika. № 1(17).

Mihel’ D.V. (2009). Bolezn’ i vsemirnaya istoriya: ucheb. posob. dlya stu-dentov i aspirantov. – Saratov: Nauchnaya kniga. – 196 s.

Mihel’ D.V. (2010). Social’naya antropologiya medicinskih sistem: me-dicinskaya antropologiya: ucheb. posob. dlya studentov. – Saratov: Novyj Proekt. – 80 s.

Mihel’ D.V. (2010a). Medicinskaya antropologiya: istoriya razvitiya dis-cipliny: ucheb. posob. dlya stud. – Saratov: Izd-vo «Tekhno-Dekor». – 84 s.

Mihel’ D.V. (2010b). Istoriya mediciny i farmacii / Pod red. D.V. Mi-helya (Uchebnyj kurs: kratko i dostupno). – M.:  Izdatel’stvo “Eksmo”. – 192 s.

Mihel’ D.V. (2017). Medicinskaya antropologiya: uchebnoe posobie. – M.: Izdatel’skij dom «Delo» RANHiGS. – 306 s.

Haritonova V.I., Pavlova L.A. Li S. (2018). Sovremennyj chelovek i tra-dicionnaya medicina: podgotovka specialistov TKM. Medicinskaya antro-pologiya i bioetika, 15(1).

Haritonova V.I., Pavlova L.A., Li S. (2018). Kitajskaya tradicionnaya medicina: vozmozhnosti rasprostraneniya v Rossii. Medicinskaya antro-pologiya i bioetika, 16(2).

Haritonova V.I., Hrustalev YU.M. (2011). Bioetika kak uchebnaya disci-plina v sisteme vysshego obrazovaniya, Medicinskaya antropologiya i bio-etika. № 2(2).

Haritonova V.I., Yudin B.G. (2011) «Bioetika – eto ne sovsem to, chto pri-nyato ponimat’ kak nauku», Medicinskaya antropologiya i bioetika. № 1(1).


* Published in accordance with the research plan of Mikluho-Maclay Institute of Ethnology and Anthropology